homeObavještavaju se „OBITELJI POGINULIH, RATNI VOJNI INVALIDI, RAZVOJAČENI BRANITELJI I NOSITELJI RATNIH ODLIČJA“ da mogu podnijeti zahtjev za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija preko „Kantonalnog ministarstva za branitelje“ za pomoć kod:

1) izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja; 2) kupovina individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u predhodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini; 3) prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida; 4) sufinanciranje izdavanja dozvole za gradnju sufinanciranje legalizacije stambenog objekta.

     

Zahtjeve možete podnijeti u službi stučnih, općih poslova i društvenih djelatnosti općine Usora od 20.03.2018.godine do 18.04.2018.godine.

     

Zahtjevi podnešeni poslije roka neće se zaprimati i razmatrati.     

Dokumenta koja budu potrebna moraju biti orginalna ili ovjerene fotokopije i ne starija od 6.mjeseci, izuzev dokaza o pripadnosti kategoriji braniteljske populacije.

    

Tekst Natječaja

 

    

    

    

Share |