Javni poziv Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 15/05), i Programa zapošljavanja povratnika u maloj privredi broj: 03-36-16118 od 26.01 .2018. g. , a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2018. i 2019. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

JAVNI POZIV
za učešće u Programu "zapošljavanje povratnika u maloj privredi  za 2018 i 2019 godinu"
     
     
Predmet javnog poziva je prikupljanje Prijava za odabir korisnika nepovratnih finansijskih sredstava, u skladu sa Programom "zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2018 i 2019 godinu, broj: 03-36-2-16118 od 26.01.2018 godine.
   
Pravo na dodjelu sredstava imaju sljedeća pravna i fizička lica koja su osnovana kao poslovna, odnosno su osnovana sa ciljem ostvarivanja profita vršenjem registrirane djelatnosti: a) Privredni subjekti registrirani po važećim zakonskim propisima na teritoriji Bosne i Hercegovine: mikro, mala i srednja preduzeća, koja danom apliciranja u radnom odnosu imaju maksimalno 15 zaposlenika, i koja će zaposliti najviše pet (5) novih zaposlenika iz kategorije povratnika na osnovu ovog Programa. b) Obrtnici (fizička lica), poslovna udruiženja, zadruge i zadružni savezi, registrirani po važecim zakonskim propisima na teritoriji Bosne i Hercegovine, koji danom apliciranja u radnom odnosu imaju maksimalno 10 zaposlenika, i koji će zaposliti najviše pet (5) novih zaposlenika iz kategorije povratnika na osnovu ovog Programa.
     
    
Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave.
    
     
    
     
Share |