IMG 0530Općina Usora obavještava institucije, ustanove, pravne i fizičke osobe, kao i obveznike uplate javnih prihoda prema Općini Usora da se od 01.02.2018. godine koristi novi depozitni račun, te se moli za pozornost za ispravan unos broja računa i vrste prihoda.

 

Prema zaključenom ugovoru obavljanje poslova platnog prometa za Općinu Usora vrši Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo, a novi depozitni i transakcijski računi Općine Usora su sljedeći:
  
1011610071934527- depozitni račun (uplata javnih prihoda (KM),
 
1011610071931326 - gotovinsko-bezgotovinski transakcijski račun za obavljanje unutarnjeg
                                   platnog prometa (KM) i
 
IBAN broj BA39 1011610071931326 – račun za obavljanje međunarodnog platnog prometa (devizni),
                                                                    
Stari depozitni račun i svi drugi računi koje je Općina Usora imala otvorene u Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina od 31.01.2018. biti će ugašeni.

Općina Usora želi olakšati i unaprijediti svakodnevnu komunikaciju s našim komitentima i iskreno se nadamo razumjevanju u razdoblju prilagodbe na novi depozitni i transakcijske račune.

     

      

Share |