img 4250Usora, 16. siječnja 2018. - Danas je Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave i pribavljenog mišljenja Općinskog pravobraniteljstva, sukladno Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuditelja od 20.12.2017. godine, s direktorom odabrane firme Gradatin d.o.o Sarajevo Amerom Mudželet potpisao kupoprodajni Ugovoza nabavu i isporuku jednog polovnog kamiona za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada marke Mercedes-Benz 950.53, tip Axor, model ‘autosmećar’, nadogradnja Faun Wariopres 516, prema traženoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije za potrebe Javnog komunalnog poduzeća ‘Usora’ d.o.o. Sivša.

    
     
Vrijednost zaključenog ugovora je 47.000,00 KM, bez PDV-a, odnosno 54.990,00 KM s PDV-om. Riječ je o kamionu kojega dobavljač već ima na svom skladištu i koji u cijelosti odgovara traženim tehničkim specifikacijama. Isporuka je dogovorena za drugu polovicu narednoga tjedana, a ugovorom su utvrđena jamstva kojim prodavatelj jamči da će isporučeno  motorno vozilo biti tvornički originalno ida će funkcionirati suglasno deklariranim performansama, kao i jamstvo  za  isporučeno  motorno  vozilo:  na  motor  je 1 (jedna) godina od dana preuzimanja od strane Kupca, na  boju-lak  je  1 (jedna) godina, na  pogonsku transmisiju (mjenjač i diferencijal) 1 (jedna) godina, kao i na mehanizme nadogradnje 1 (jedna) godina, a nakon toga da je osiguran servis. U tijeku jamstvenog roka prodavatelj se obvezuje da će u slučaju kvara isporučenog motornog vozila s nadogradnjom, otkloniti kvar na vozilu u roku od tri dana od poziva kupca, o čemu će prodavatelj dostaviti pisano jamstvo/garanciju za vozilo i detaljne podatke o ninu  i uvjetima servisiranja motornog vozila u jamstvenom i van jamstvenom roku, koja čini sastavni dio ovog ugovora.
 
Kupovinom predmetnog kamiona za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada znatno će se povećati pouzdanost ove djelatnosti kod JKP ‘Usora d.o.o. Sivša, jer je postojeći kamion starosti oko 30 godina i u takvome stanju da su nužne česte opravke koje prate znatni troškovi. Sredstva za kupovinu predmetnoga kamiona osigurana su najvećim dijelom (50.000,00KM) od granta koji je Općini Usora odobrila Vlada Zeničko-dobojske županije putem Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline iz sredstava županijskog fonda za zaštitu okoliša, a nakon uspješnog apliciranja Općine na raspisani javni poziv. Preostali dio sredstava osigurava Općina Usora iz svoga Proračuna za 2018. godinu.
     
     
Share |