bizObavieštavaju se korisnici osobne i obiteljske invalidnine da sukladno dopisu broj:06-41-3153-3/17 od dana 05.12.2017 godine i proceduri za osiguravanje efikasnosti u poslovirna evidencije i kontrole budžetskih sredstava, po osnovu naknada za invalidnine da su dužni svakih 6. (šest) mjeseci dostavite ovjerenu izjavu o izvršenoj svojoj identifikaciji. Ukoliko se ne odazovete obavijesti za dostavljanje pomenute izjave o životu ili ne pristupite neposrednoj identitikaciji, prvostupanjski organ će vam obustaviti isplatu stečenih prava.

    

    

Share |