1Usora 08.01.2018. – U uredu Općinskog načelnika Zvonimira Anđelić, nakon provedenog postupka izravnog sporazuma za javnu nabavu bankarskih usluga i potpisivanja Ugovora o pružanju bankarskih usluga s Privrednom bankom Sarajevo d.d. Sarajevo od 29.12.2017. godine potpisano je i 8  ugovora o otvaranju računa za poslove unutarnjeg platnog prometa, deviznog prometa, za prikupljanje javnih prihoda, podračuna za prikupljanje namjenskih sredstava, te podračuna za kapitalne investicije. Ugovore je potpisala voditeljica Agencije u Usori Anita Jelić i načelnik Zvonimir Anđelić.

     

     

Na ovaj način Općina Usora je sukladno Zakonu o proračunima u Federaciji BiH, Zakonu o riznici u Federaciji BiH, te Zakonu o javnim nabavama osigurala pružanje bankarskih usluga – prikupljanje javnih prihoda na računima, plaćanje i izvještavanje o provedenim transakcijama sukladno važećim propisima, a istovremeno je prema prihvaćenoj ponudi ostvarena i financijska ušteda za općinski proračun u iznosu od preko 3.000,00 KM na godišnjoj razini, u odnosu na ranije godine, čime je zadovoljeno načelo transparentnosti kojim je osigurana pravična i aktivna konkurenciju, s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom ove javne nabave i njegovom svrhom.

        

Nakon provođenja pratećih upravnih radnji i objave u Službenim novinama FBiH novootvorenog depozitnog računa za prikupljanje javnih prihoda, transakcijskog, deviznog i drugih namjenskih podračuna, izvršiti će se prijenos sredstava Općine Usora sa sadašnje Intesa Sanpaolo banke, Poslovnica Jelah na novoizabranog izvršitelja bankarskih usluga Privrednu banku Sarajevo d.d. Sarajevo, koja u Usori ima svoju Agenciju, gdje će se obavljati poslovi unutarnjeg i inozemnog platnog prometa za naručitelja Općinu Usora.

      

      

Share |