fzofbihFond za zaštitu okoliša FBiH je na osnovu Odluka Upravnog odbora od 12. 12. 2017. godine raspisao nove javne konkurse. Radi se o otvorenom javnom konkursu za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata zaštite voda i reciklaže otpada za 2017. godinu – JK RFZViRO 2017/2 i o otvorenom javnom konkursu za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2017. godinu – JK RFEE 2017/2.

    

     

     VIŠE INFORMACIJA

    

    

 

Share |