ferretto pogoni_usora-32Firma FERRETTO GROUP CENTRAL EUROPE d.o.o. Usora, Društvo za proizvodnju metalnih konstrukcija, paletnih regala i visokoregalnih skladišta, sa sjedištem u Žabljaku - Usora, dana 11.12.2017. godine raspisuje:
     
OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 
     
Radno mjesto:
   
  1. Industrijski analitičar - 1 izvršitelj
  2. Dizajner paletnih regala- 1 izvršitelj
  3. Referent nabave - 1 izvršitelj
  4. Referent za pravne i ljudske resurse - 1 izvršitelj
        
Sa kandidatima de se obaviti informativni razgovor gdje de se izvršiti selekcija te odabir radnika koji budu zadovoljili kriterije navedene u oglasu. Svi zainteresovani se mogu prijaviti u sjedištu firme na Žabljaku, u blizini hotela Split ili na e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
    
Rok prijave: 10 dana od dana objavljivanja oglasa.      
    
    
Share |