IMG 4023Usora, 11.12.2017. - Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. održao je radni sastanak sa predsjednikom sindikalne organizacije općine Usora Zvonkom Miškić, te je sukladno važećim zakonskim propisima, usuglašena i potpisana visina osnovice za obračun plaće za uposlenike Općinskog organa uprave općine Usora za 2018. godinu u iznosu od 270,00 KM.

     

     
Time je Općinski načelnik pokazao kako istinski uvažava Sindikalnu organizaciju, kao socijalnog partnera, tražeći pisanim putem suglasnost na akte iz nadležnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, koji se utvrđuju prije donošenja Proračuna, a vezana su za materijalna prava uposlenika općinskog organa uprave.
Sindikalna organizacija Općine Usora je, cijeneći odnos i uvažavanje koje je prigodom 'socijalnog dijaloga' pokazao Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, podržao sva akta koje je predložio Načelnik jer su ista u duhu zakona i Kolektivnoga ugovora, koji reguliraju ova pitanja.

     

      

Share |