altNa temelju članka 92. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“, broj 5/17) i Odluke o javnim raspravama u općini Usora („Službeni glasnik općine Usora“, broj: 2/06), Općinski načelnik upućuje: 
J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V
za sudjelovanje u Javnoj raspravi o Nacrtu proračuna općine Usora za 2018. godinu i Nacrtu Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2018. godinu
    
    
     
 
Općinsko vijeće općine Usora je na svojoj XI (jedanestoj) sjednici održanoj dana 10.11.2017. godine usvojilo nacrt Proračuna općine Usora za 2018. godinu i o tome donijelo Zaključak broj 01-05-345/17 od 13.11.2017. godine.
 
Organizatori javne rasprave su Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo i financije. Glavna (središnja) javna rasprava će se održati u petak, 01.12.2017. godine u dvorani za sjednice Općinskog vijeća sa početkom u 16:00 sati.
 
Pozivaju se svi zainteresirani građani, pravne osobe, predstavnici javnih poduzeća i javnih ustanova, predstavnici mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i političkih stranaka da svojim prisustvom i aktivnim sudjelovanjem pridonesu što boljem i kvalitetnijem odvijanju javne rasprave.
 
Primjedbe i prijedlozi u pisanoj formi na nacrt Proračuna općine Usora za 2018. godinu mogu se dostaviti na protokol Općine Usora zaključno sa 08.12.2017. godine.
 
Uvid u Nacrt Proračuna Općine Usora za 2018. godinu zainteresirani mogu izvršiti u Službi za gospodarstvo i financije, na oglasnoj ploči općine Usora i na web stranicama općine Usora www.usora.com, s napomenom da su mjesne zajednice Nacrt Proračuna Općine Usora za 2018. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2018. godinu dobile u sazivu za XI. (jedanaestu) sjednicu Općinskog vijeća Usora.
    
     
     
    
Share |