vlada-zdk1Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje:

     
JAVNI POZIV
Za dostavu prijava za dodjelu sredstava za sport iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
     
     
     
     
Nositelji sportskih aktivnosti na Zeničko-dobojskom kantonu mogu podnijeti prijavu ako ispunjavaju slijedeće uvjete:
   
a) da imaju sjedište na području Zeničko-dobojskog kantona,
b) da su registrovani u skladu sa zakonom prije 28. 10. 2016. godine. c) da su izmirili svoje obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa.
    
    
Nositelji sportskih aktivnosti u smislu stavka 1. ovog članka su
     
a) sportski klubovi,
b) sportska društva,
c) sportski savezi,
d) sportski klubovi i sportske udruge lica sa invaliditetima,
e) druga pravna lica koja obavljaju djelatnost iz područja tjelesnog odgoja ili sporta,
f) sportaši pojedinci
    
      
Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za dostavu prijava je 20.12.2017. godine. Prijave za Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom„za Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu” na adresu:
      
Zeničko-dobojski kanton Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Kučukovići 2, 72000 Zenica
     

     
    
     
Share |