img 3833Usora, 14.11.2017. godine – U uredu Općinskog načelnika u okviru ranije provedenog postupka 'Okvirnog sporazuma' danas je potpisan sa odabranim izvođačem radova, firmom DIV JELEČ d.o.o. Usora Ugovor o održavanju lokalnih i nerazvrstanih prometnica u zimskim uvjetima u Općini Usora za zimu 2017./2018. godine. Ugovor su potpisali, po ovlaštenju Općinskog načelnika Anto Bonić, pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije i Dražen Jeleč, direktor "DIV JELEČ" d.o.o. Usora.

    

Nakon usvajanja od strane Općinskog vijeća Usora Odluke o redovitom zimskom održavanju javnih cesta („Službeni glasnik općine Usora“ broj 11/17), kojom su zimskim održavanjem pored dosadašnjih 59,84 km obuhvaćene i nove prometnice u svim mjesnim zajednicama u duljini od 14,69 km, tako da sada mreža lokalnih i nerazvrstanih prometnica obuhvaćenih zimskim održavanjem iznosi ukupno 74,53 km.

Budući da snijeg dodatno povija grane od drveća i raslinja na prometnice i time otežava čišćenje i prometovanje vozila, ovim se upućuje molba građanima da pored svojih parcela izvrše sasijecanje grana drveća/raslinja, a Mjesne zajednice da po potrebi organiziraju male komunalne akcije na sasijecanju granja i raslinja, kako isto ne bi predstavljalo smetnju za sigurno odvijanje prometa i otežavalo čišćenje snijega sa prometnica.

Napominjemo da je Javno komunalno poduzeće "Usora" d.o.o. zaposlilo dodatne radnike i time osiguralo i operativnu sposobnost za dodatne poslovne aktivnosti, tako se isti mogu u koordinaciji sa mjesnim zajednicama angažirati na nužnim poslovima bitnim za komunalni red.

    

     

Share |