IMG 3813Usora, 07.11.2017. -  Na poziv Općinskog načelnika općine Usora Zvonimira Anđelić održan je tematski sastanak usorskih gospodarstvenika s  predstavnicima resornih ministarstava: Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH – tajnik ministarstva dr.sc. Jozo Bejić, Ministarstvo gospodarstva/privrede ZDŽ – ministar Zlatko Jelić, Regionalna razvojna agencija za regiju Središnja BiH (REZ) – direktorica Maja Kišić, te predstavnika gospodarskih asocijacija: dr.sc. Marko Šantić, dipl.oec., predsjednik Privredne/ Gospodarske komore Federacije BiH; Željko Babić, predsjednik Obrtničke komore Federacije BiH, Sejid Brka, predsjednik Obrtničke komora Zeničko-dobojske županije i Mladen Perić, predsjednik Saveza udruženja/ udruga poslodavaca ZDŽ. .

      

Teme sastanka/skupa bile su: 

  • -      Opća situacija gospodarstva u Usori,
  • -      Osnivanje udruge poduzetnika i obrtnika, i
  • -      Mogućnost ostvarivanja olakšica za članice Obrtničke komore.


Sastanak je iniciran ranijim radnim posjetama predsjednika Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH dr.sc. Marka Šantić, predsjednika Obrtničke komore Federacije BiH Željka Babić s ministrom Zlatkom Jelić, kojom prigodom je konstatirana potreba boljeg organiziranja poslovne zajednice u Usori kroz funkcionalnu asocijaciju, u vidu udruge, koja bi bila partner tijelima vlasti na lokalnoj i županijskog razini, te zagovornik interesa i potreba koji bi se zatupali kod donošenja za poslovnu zajednicu značajnih propisa i razvojnih planova.

IMG 3807 IMG 3803 IMG 3805

U uvodnom dijelu Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, kao domaćin skupa, pozdravio je nazočne i izrazio želju i potrebu općinske uprave da u poslovnoj asocijaciji Usorskih gospodarstvenika dobije sugovornika i partnera, kako bi se objektivnije utvrđivala razvojna politika i bolje zadovoljavale potrebe gospodarstvenika.

Anto Bonić, pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije je nazočne upoznao sa pokazateljima stanja u gospodarstvu općine Usora, koje je razmatralo i usvojilo Općinsko vijeće na IX. sjednici koncem mjeseca kolovoza. Prema tim pokazateljima na dan 17.08.2017. godine u općini Usora, kod Porezne uprave, registriran je 221 porezni obveznik sa ukupno 1.445 zaposlenih, što je za 50,99% veća zaposlenost od registrirane (statističke) zaposlenosti s kraja 2016. godine (957). Prema procjeni Porezne ispostave Usora tijekom ove 2017. godine povećana je zaposlenost za preko 200 novozaposlenih radnika, što je povećanje od gotovo 16% za 7,5 mjeseci. U strukturi poslovnih subjekata evidentirano je u 2017. godini funkcioniranje 5-javnih poduzeća, 11 javnih institucija i ustanova, 103 privatna poduzeća, 54 obrtničke radnje, 11 prijevozničkih djelatnosti, 9 trgovinskih radnji i 14 ugostiteljskih radnji. Najveći poslodavci u Općini Usora su gospodarska društva „Global metal construction“ d.o.o. Usora i „PREISS“ d.o.o. Usora sa po 150 zaposlenih, a preko 100 zaposlenih imaju društva MEPROMEX d.o.o. Usora i ĆOSIĆPROMEX d.o.o. Usora. Krajem 2016. godine 'stupanj zaposlenosti' bio je 53,7% i 'stupanj nezaposlenosti' 46,3%, što je neznatno bolje stanje nego u ZDŽ. Na evidenciji Biroa rada Usora u srpnju 2017. godine evidentirano je 739 nezaposlenih osoba, što je za 85 manje nego s kraja 2016. godine i 181 nezaposlena osoba manje nego s kraja 2015. godine.

Prosječna plaće u 2016. godini u Općini Usora iznosila je 726 KM, što je gotovo kao i prosjek u ZDŽ i iznosi 87% od prosjeka u FBiH, ali je i znatno veća nego u pojedinim „zvučnim“ općinama u našoj županiji. Vanjskotrgovinska razmjena, odnosno pokrivenost uvoza izvozom u Općini Usora u 2016. godini iznosila je 219,63%, odnosno 247,31% (po podacima UNO), sa pozitivnim saldom robne razmjene od 21.078.000,00 KM, što je dvostruko više od ZDŽ i FBiH. Naime, registriran je uvoz od 14.309.000 KM, a izvoz je bio 35.387.000 KM, što zorno govori o proizvodnoj i izvoznoj orjentaciji usorskog gospodarstva. Komparacije radi, pokrivenost uvoza izvozom u ZDŽ iznosi 95,24%, dok je u FBiH 57,30%. Indeks razvijenosti općine Usora, prema socio-ekonomskim parametrima u 2016. godini, bio je 89,1 % od razine FBiH i po tome je Općina Usora rangirana kao 40. općina od 79 općina u FBiH. Ukazano je i na loš rejting Bosne i Hercegovine po lakoći poslovanja i indikatorima za lakoću poslovanja, koja je trenutno rangirana na 87. mjestu u svijetu, znatno iza zemalja u okruženju, što negativno utječe i na poslovno okruženje u općini Usora. U okviru unapređenja poslovnog okruženja Općina Usora je po prvi puta u proračunskoj 2017. godini uvrstila novčane poticaje za razvoj gospodarstva u iznosu od 20.000,00 KM. Nakon provedenog Natječaja u ovoj godini poticaj su ostvarila 3 gospodarska subjekta, koji će zaposliti 7 radnika. Također, u okviru općinskih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje odobreni su poticaji za 55 poljoprivrednih proizvođača, kojima je uplaćeno ukupno 30.000,00 KM. Tu su i negativni pokazatelji po pitanju nataliteta, odlazak mlađe i biološki reproduktivne populacije u zemlje zapadne Europe, što će se negativno odražavati na projekcije budućeg razvoja.

IMG 3808 IMG 3809 IMG 3811

Željko Babić, predsjednik Obrtničke komore Federacije BiH ukazao je na potrebu organizacijskog osnaživanja sektora obrta, kako bi bio dovoljno snažan i uvažavan partner tijelima vlasti kod donošenja propisa koji reguliraju uvjete poslovanja ovoga dijela gospodarstva, kao i servis obrtnicima. Kako vid potpore/ bonitet koji pruža ova komora potencijalnim članicama, prema ranije dostavljenim popisima od Općine, uručeni su pomoćniku načelnika Anti Bonić kartice za obrtnike od 'Energopetrol d.d.' kojim će obrtnici ostvarivati popust kod kupovine naftnih derivata od 9 pf/lit. Planiraju se uskoro potpisati ugovori sa INA-om i drugim distributerima, kao i sa osiguravajućim društvima Sarajevo osiguranje i Central osiguranje, za ostvarivanje popusta kod ugovaranja osiguranja od 15 % na iznos premije.

   

Dr.sc. Marko Šantić, dipl.oec., predsjednik Privredne/ Gospodarske komore Federacije BiH istaknuo je nužnost dobre komunikacije/ veze realnog i vladinog sektora, te kako su inozemne diplomate u BiH kroz 'buldožder komisiju' napravili nepopravljivu štetu organizacijskom ustroju poslovne zajednice koja je do tada bila ustrojenu po zapadnom modelu, tako da su napravili paralelne strukture i unijeli dodatnu pomutnju i narušili organizaciju poslovne zajednice. Također, Privredna/ Gospodarska komora je razočarana efektima tzv. 'reformske agende' koju provodi vlada federalnog premijera Novalića, kojemu je ova komora dala punu potporu na početku njegovog mandata, koji je uspostavio i provodio konzultacije sa socijalnim partnerima koji su otuđeni od realnoga sektora. Članstvo u gospodarskoj komori je dragovoljno i ova asocijacija će svim svojim kapacitetima biti na usluzi i dobar servis poslovnoj zajednici, kada se ona unutar sebe organizira do potrebne razine.

IMG 3810 IMG 3812

Ministar za privredu/gospodarstvo ZDŽ Zlatko Jelić je izrazio zadovoljstvo pomacima u gospodarstvu Usore, posebice nakon sastanka održanog 10. ožujka 2017. godine, a koji se ogledaju po boljim efektima nakon apliciranja gospodarstvenika na sredstva poticaja, tako da će Usorskim gospodarstvenicima ove godine od strane Vlade/ Ministarstva za gopodarstvo biti odobreno oko 100.000,00 KM poticaja. Ministar Jelić je ukazao na potrebu da se poslovni sektor u Usori bolje organizira, tako da se uspostave mehanizmi bržeg i efikasnijeg kolanja informacija, između gospodarstvenika, uključujući i obrtnike, Općine i Ministarstva za gospodarstvo, te federalnih ministarstava.

      

Dr.sc. Jozo Bejić, tajnik Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH ukazao je na nova rješenja u Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, koji je u fazi provođenja javne rasprave, i koji bi trebao omogućiti sektoru obrta bolje uvjete privređivanja i bolju poziciju na tržištu, koji je sa MSP nositelj gospodarstva u BiH. Ukazao je i na otvoreni Javni natječaj za odabir korisnika kreditnih sredstava po programu „Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“, koji omogućava financiranje poslovnih aktivnosti pod povoljnijim uvjetima.

       

Mladen Perić, predsjednik Saveza udruženja/udruga poslodavaca ZDŽ je istaknuo kao je ovaj Savez postao partner županijskoj razini vlasti, te kako poslodavci iz 10 općina ove Županije udruženi u ovaj Savez predstavljaju sugovornika kojega se ne može ignorirati. Najavio je održavanje izborne Skupštine Saveza, koja će se održati u četvrtak u Zenici, te inicirao određivanja predstavnika na toj skupštini ispred poslodavaca općine Usora.


Sejid Brka, predsjednik Obrtničke komore Zeničko-dobojske županije istaknuo je kako obtnici samo udruženi mogu očekivati da budu uvažavani kao ozbiljan poslovni partner i subjekt poslovne zajednice, kako kod lokalne, tako i kod viših razina vlasti, te je ohrabrio obrtnike iz Općine Usora da se uvežu u udrugu koja će raditi u njihovom interesu i pružati im određenu razinu usluga, jer poznato je - obrtnici rade i nemaju vremena pratiti javne pozive, natječaje i donošenje propisa, koji se tiču uvjeta za obavljanje njihove obrtničke djelatnosti.      


Maja Kišić, direktorica Regionalne razvojne agencije za regiju Središnja BiH (REZ) podržala je zagovor o efikasnijem uvezivanju poslodavaca i obrtnika, jer se samo tako može efikasno aplicirati na objavljene pozive i povlačiti sredstva kroz različite programe i projekte. REZ Agencija može poslodavcima i obrtnicima ponuditi nekoliko projekata, od agrobiznisa do prekvalifikacije i potpore udrugama, a gospodarstvenici iz Usore trebaju iskazati svoje potrebe i uključiti se u aktivnosti Agencije, koja je i utemeljena kao potpora poslovnom sektoru i općinama osnivačima REZ Agencije.

      

Na kraju, uz konstruktivne osvrte i postavljena pitanja usorskih gospodarstvenika, utvrđen je zaključak da tajnica postojeće Udruge poslodavaca Usora i Služba za gospodarstvo i financije organiziraju za slijedeći utorak u 18:00 sati u općinskoj dvorani sastanak gospodarstvenika (pravne i fizičke osobe), na kojemu bi se izvršilo osvježenje Udruge i njena organizacijska transformacija, tako da postane Udruga poslodavaca i obrtnika općine Usora, na način da se iskoristi postojeća registracija udruge.

      

      

 
 
Share |