JAVNA NABAVAPredmet javne nabavke su usluge izrada Glavnog projekta „Povećanje energetske učinkovitosti na izvorištu Bare, lokalitet Srednja Omanjska“, općina Usora , kao predviđeni projekat iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2017.godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona.


       

        

     

Pozivaju se pravni subjekti sa područja općine Usora koji imaju interesa za učešće na tenderu da pripreme i pošalju svoje ponude do isteka roka za podnošenje prijava.

      

 Obavjest o nabavi

    

     

    

Share |