1 2Dana 02.10.2017. godine u zgradi općine Usora potpisan je Tripartitni sporazum o donaciji građevinskog materijala za povratnike u općinu Usoru koji su aplicirali na Javni poziv za obnovu i rekonstrukciju stambenih objekata koje je raspisalo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Sporazum je potpisan između Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, općine Usora i tri korisnika sa područja općine Usora, te bi se ubrzo trebao i potpisati Sporazum sa još jednim korisnikom.  
    
    
     
      
Načelnik općine Usora Zvonimir Anđelić je tom prilikom napomenuo da će općina pružiti svu pomoć Korisnicima i Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica u cilju što boljeg implementiranja obnove stambenih jedinica.
    
2 3 4 5
 
    
     
Share |