fmpvsNapominjemo poljoprivrednike, fizičke i pravne osobe koje žele ostvariti pravo na novčanu potporu u poljoprivredi i ruralnom razvitku u 2018. godini na području Federacije, da je člankom 13. Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku (“Službene novine Federacije BiH”, broj 42/10) i člankom 6. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji propisano kako su dužni izvršiti prijavu plana proizvodnje za narednu godinu najkasnije do 15.11. tekuće godine - mjerodavnom kanatonalnom ministarstvu na Obrascu PPP, odnosno svojoj općini- Službi za gospodarstvo i financije općine Usora, ukoliko to već nisu učinili.

Klijenti koji ne izvrše prijavu planirane proizvodnje u zadatom roku neće moći ostvariti pravo na novčane potpore u 2018. godini.

 

Share |