img 3319Usora, 08.09.2017. godine – Općinski načelnik Zvonimir Anđelić zaključio je sa ministrom Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Himzom Smajić, na temelju Zaključka Vlade Zeničko-dobojske županije o usvajanju Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2017. godinu, Sporazum o zajedničkom učešću u realizaciji projekata iz "Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2017. godinu - Financiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od općinskog značaja (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za vodoopskrbu i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja), uključujući izradu projektne dokumentacije”.

      
Sporazumom su regulirani međusobni odnosi Ministarstva, kao nositelja aktivnosti na provedbi postupka javne nabave i općine Usora, kao korisnika projekata o pravima i obvezama u implementaciji odobrenih projektnih aktivnosti. Prema ovome Programu općini Usora je odobreno ukupno 87.000,00 KM za slijedeće projekte:
     
  1. Projekt vodozahvatnog sustava Žabljak, financirat će se sa 40.000,00 KM
  2. Uređenje korita bujičnih vodotoka u naseljima pogođenim poplavama u općini Usora, oobreno 40.000,00 KM i
  3. Izrada Glavnoga projekta ‘Povećanje energetske učinkovitosti na izvorištu Bare, lokalitet Srednja Omanjska’, za koji je odobreno 7.000,00 KM.
      
Tijekom sastanka i razgovora o implementaciji odobrenih sredstava, kojemu je sudjelovao i pomoćnik načelnika Anto Bonić, načelnik Anđelić je s ministrom Smajićem, kao bivšim kolegom u Vladi ZDŽ, akcentirao i mnoga druga pitanja od interesa za općinu Usora u čijem rješavanju će sudjelovati i Vlada ZDŽ sa resornim ministarstvima, tako da informacije o potrebama i kontekstu svakog od spomenutih pitanja mogu doprinijeti boljem razumijevanju i bržem rješavanju tih pitanja.   
      
      
Share |