IMG 3306Danas, 24.08.2017. godine, u kabinetu Načelnika općine Usora upriličeno je potpisivanje Ugovora sa odabranim izvođačem radova ''HAJDIĆ'' d.o.o. Maglaj, za Projekt: ''Saniranje devijacija na lokalnim asfaltnim prometnicama u općini Usora'' na ukupan iznos od 55.861,65 KM. Radi se o sanaciji glavnih prometnih komunikacija kroz područje općine Usora koje su usuglašene sa Mjesnim zajednicama te su odabrane prioritetne dionice.

     

Izvođač je odabran sukladno Zakonu o Javnim nabavama BiH.

Rok izvođenja radova je 30 kalendarskih dana.

    

     

Share |