11Usora, dana 23.08.2017 godine - nakon provedenog postupka javne nabave Načelnik općine Usora Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ., potpisao je sa firmom Ultraprojekt d.o.o. Laktaši ugovor o nabavi namještaja za uređenje objekta dječijeg vrtića, lokalitet Žabljak, općina Usora. Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 23.895,82 KM sa uračunatim PDV-om. Rok za izvođenje je 30 kalendarskih dana.

   

    

Share |