4Usora, dana 23.08.2017 godine - Nakon provedenog postupka javne nabave Načelnik općine Usora Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ., potpisao je sa firmom Trgovex d.o.o. Doboj ugovor o izvedbi PVC poda u zgradi dječijeg vrtića, lokalitet Žabljak, općina Usora. Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 15.015,00 KM sa uračunatim PDV-om. 

   

      

Share |