udzbeniciObavještavaju se obitelji poginulih branitelja, ratnih vojnih invalida, nositelja ratnih odličja i razvojačenih branitelja da je raspisan Javni natječaj za dodjelu novčane pomoći za nabavu udžbenika učenicima – djeci branitelja za školsku 2017./2018. godinu.
 
Visina novčane naknade određuje se u sljedećim iznosima:
1. Za kupovinu obveznih udžbenika u osnovnom obrazovanju       100.00 KM
2. Za kupovinu obveznih udžbenika u srednjem obrazovanju         150.00 KM
Javni natječaj je otvoren od 05.07. do 25.07. 2017.godine.
 
Natječaj o uvjetima i načinu za dodjelu novčane pomoći za nabavu udžbenika učenicima – djeci branitelja za školsku 2017./2018.godinu istaknut je na oglasnoj ploči općine Usora.
 
Zahtjevi se podnose u braniteljsko invalidskoj zaštiti općine Usora.
 
 POTREBNA DOKUMENTACIJA:
1. Fotokopija osobnih karti
2. Dokaz o statusu branitelja i člana njegove obitelji
3. Ovjerenu kopiju đačke knjižice ili svjedočanstva iz predhodne godine
4. Ovjerena kućna lista
5. Uvjerenja ili dokazi o prihodima za svakog punoljetnog člana obitelji sa kućne liste
6. Uvjerenje o prebivalištu na području Kantona u trajanju najmanje 24 mjeseca
7. Račun iz banke
    
Obrazac Zahtjeva (Klikni i preuzmi)
                                                                                                 ŠEF SLUŽBE
                                                                                                Martin Grujo, dipl.pravnik
Share |