img 2913Usora, 30.06.2017. - Općinsko vijeće Usora na svojoj VIII. redovitoj sjednici, nakon provedenog postupka po raspisanom Javnom oglasu za imenovanje Općinskog pravobranitelja općine Usora jednoglasno je donijelo Rješenje o imenovanju Biljane Rakočević na dužnost općinske pravobraniteljice općine Usora u narednom četvorogodišnjem razdoblju.

Općinski načelnik, kao predlagatelj ovoga rješenja, uzimajući u obzir izvješće Povjerenstva za provedbu javnoga oglasa, dosadašnje rezultate u radu i činjenicu da je Općinsko vijeće Usora usvajalo sva dosadašnja izvješća o radu predložene kandidatkinje na dužnosti općinske pravobraniteljice, cijenio je i potrebu zadržavanja kontinuiteta u započetim kompleksnim predmetima što bi trebalo doprinijeti njihovom bržem rješavanju, ukazao je povjerenje dosadašnjoj općinskoj pravobraniteljici predlažući je za imenovanje na još jedan četvorogodišnji mandat Općinske pravobraniteljice općine Usora, što je Općinsko vijeće uvažilo i jednoglasno podržalo. 

Prema izvješću Povjerenstva, na javni oglas prijavile su se tri kandidatkinje, od kojih jedna nije ispunjavala uvjet radnoga iskustva od 4 godine nakon položenog pravosudnog ispita, tako da su u uži izbor ušle Biljana Rakočević iz Doboja i Azra Čakrama iz Maglaja, koje su ispunjavanjem traženih uvjeta potvrdile svoju kvalificiranost za ovu odgovornu dužnost. Uvažavajući gore navedene razloge Općinsko vijeće je imenovalo Biljanu Rakočević na mandat u narednom četvorogodišnjem razdoblju.

img 2912 img 2918 img 2915rakocevic img 2916

Share |