potpisivanje ugovoraUsora 30.06.2017. - U uredu Općinskog načelnika Zvonimira  Ađelić potpisan je ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem za javnu nabavu radova 'Izvedbu kanalizacijskog sustava 'Žabljak', općina Usora, sa ponuditeljem DIV JELEČ d.o.o. Usora. Nakon provedenog postupka javne nabave ponuda ovoga ponuditelja sa ponuđenom cijenom od 113.475,96 KM sa PDV-om, ocijenjena je kao najpovoljnija, te je sa istim zaključen ugovor o izvođenju radova.         

Rok izvođenja radova, koji se sastoje od izgradnje 1000 m kanalizacijske mreže sa pripadajućim šahtovima je 90 kalendarskih dana, od dana uvođenja u posao od strane Investitora. Ugovor ispred izvođača potpisao je Dražen Jeleč, direktor DIV JELEČ d.o.o. Usora. Sa ovim ugovorom ukupno je do sada ugovorena izgradnja 3.000 metara kanalizacijske mreže u naseljenom mjestu Žabljak.

Također, potpisan je i ugovor sa pružateljem usluga stručno-tehničkog nadzora na implementaciji projekta, sa poduzećem "Ingart" d.o.o. Usora, koji je na temelju Odluke o izravnom sporazumu potpisao Mario Čolić, direktor "Ingart" d.o.o. Usora.

Vezani tekst: Potpis ugovora - Izvedba kanalizacijskog sustava Žabljak 22.03.2017.Share |