video nadzor_ilustracijaUsora, dana 30.06.2017. godine - nakon desetodnevnog probnoga rada od strane imenovanog povjerenstva i predstavnika agencije za zaštitu ljudi i imovine Garda d.o.o. Tešanj izvršena je primopredaja prema ugovoru instaliranog sustava videonadzora na objektu matičnog ureda općine Usora. Primopredaja je uključivala i konačni obračun izvršenih radova, te preuzimanje prateće tehničke dokumentacije, tako da počinje teći garancijski rok u kojemu će agencija Garda pružati i tehničku podršku. Obveza instaliranja sustava videonadzora propisana je Pravilnikom o tehničkoj zaštiti objekata i prostora za smještaj i čuvanje matičnih knjiga, spisa i matičnog registra.


Share |