Zgrada-e1458809657127-500x295JAVNI POZIV

za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece poginulih branitelja

    
    
    
     
 
Obavještavaju se poslodavci kao i „DJECA POGINULIH BRANITELJA“ da mogu podnijeti zahtjev za sufinanciranjem upošljavanja preko Javne ustanove službe za zapošljavanje Zeničko dobojskog kantona.
 
Program se realizuje s ciljem zapošljavanja djece poginulih branitelja, koja se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje dan prije objave Javnog poziva bez obzira na stepen obrazovanja i radno iskustvo i koja aktivno traže posao. Programom je predviđeno zapošljavanje djece poginulih branitelja, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba dan prije objave Javnog poziva, sa završenom visokom ili višom stručnom spremom, uz zasnivanje radnog odnosa na period od dvanaest (12) mjeseci, ili srednjom i nižom stručnom spremom uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci. Služba Poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 600,00 KM za osobe sa visokom ili višom stručnom spremom u trajanju od 12 mjeseci i 600,00 KM za osobe sa srednjom i nižom stručnom spremom u trajanju od šest (6) mjeseci, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće. 
 
Korisnici Programa:
 
Poslodavci
 
Pravo učešća u Javnom pozivu imaju poslodavci koji imaju registrovanu djelatnost na području Zeničko-dobojskog kantona, koji imaju najmanje jednog radnika, koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza, doprinosa i javnih prihoda ili koji sa Poreznom upravom Federacije BiH imaju potpisan Sporazum o odgođenom plaćanju duga po osnovu javnih prihoda.
 
Nezaposlene osobe
 
Ciljna grupa su nezaposlene osobe, djeca poginulih branitelja, prijavljeni na evidenciju Službe dan prije objave Javnog poziva.
 
 
Zahtjeve kao i sve ostale informacije možete dobiti u Službi stučnih,općih poslova i društvenih djelatnosti općine Usora. Zahtjevi se mogu podnijeti od 04.09.2017.godine do 18.09.2017.godine.
 
Zahtjevi podnešeni poslije roka neće se zaprimati i razmatrati.
 
Dokumenta koja budu potrebna moraju biti orginalna ili ovjerene fotokopije i ne starija od 6.mjeseci, izuzev dokaza o pripadnosti kategoriji braniteljske populacije.

    
     
Share |