001Usora, 19.06.2017. -  Nakon ranije održanih prezentacija po okončanju I. faze i II. faze "Izrade Projekta detaljnih hidro-geoloških istraživanja na području općine Usora" održana je završna prezentacija rezultata okončanog projekta, kojoj su nazočili ispred nositelja izrade „CTU-IPKIN“ d.o.o. Bijeljina, dr. sci. Živojin Arsenić, dipl. ing., Siniša Arsenić, master. inž. i istraživač, Alma Selešković Bencun, dipl. ing. i Mr. Sci. Petar Katanić, dok su ispred naručitelja projekta bili Osman Buza, pomoćnik ministra u Ministarstvu za gospodarstvo i ispred korisnika: Zvonimir Anđelić, Općinski načelnik, Anto Bonić, pomoćnik načelnika i Ivan Katić, geodeta općine Usora. 

    

Nakon provedene dvije faze na izradi projekta, u ovoj zadnjoj III. fazi je, prema potpisanom ugovoru i projektnom zadatku, izvršeno „projektiranje istražno-eksploatacijskog bušotinskog vodozahvatnog objekta sa predmjerom i predračunom radova, na bazi kojega se može pristupiti izboru najpovoljnijeg ponuditelja za njegovu izradu, odnosno realizaciju detaljnih hidrogeoloških istraživanja ili pak izboru privatnog partnera na bazi javno-privatnog partnerstva, prema Zakonu o javno-privatnom partnerstvu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ br. 6/2016). Vrijednost projektirane istražno-eksploatacijske bušotine, koja bi nakon ispitne faze prešla u eksploatacionu bušotinu, je oko 1 milijun KM. Izvršena je revizija kompletnog projekta, tako da je naručiteljima predno 6 primjeraka uvezanog projekta i elektronske verzije istog. 

Geolosaka mapa_Usora

Ukratko, provedena istraživanja i izrađeni projekt pokazuju ozbiljan potencijal na 3 istražna lokaliteta 'Tržnica Žabljak', 'Stadion Ularice' i 'Lugovi' gdje se mogu utemeljeno očekivati nakon izvedbe istražno-eksploatacijskog bušotinskog vodozahvatnog objekta značajni kapaciteti termo-mineralne vode, a moguć je i plin CO2. Pored navedenog, istraživanja su dokazala na manjim dubinama do 100 metara postojanje zaliha pitke vode, što je također od velikog interesa za općinu Usora. 

002 003 004

Lokalitet “Tržnica Žabljak” prema dosadašnjim regionalnim geološkim, geofizičkim i hidrogeološkim istraživanjima spada u najpesrpektivnije dijelove šireg područja depresije uz riječni tok Usore za formiranje izvorišta geotermalne energije na bazi zahvatanja podzemnih termomineralnih voda, kao hidrogeotermalnog fluida u dolini rijeke Usore. Širi regionalni prostor koji okružuje predmetnti lokalitet općine Usora, karakterizira dokazana velika ascedentna konvektivna gasonosnost (sprecko-kozaracka dislokacija, sprecanska rasjedna zona, itd.), duplo bogatija u odnosu na termomineralne vode koje su lokalizirane na brojnim vodozahvatnim objektima do dubine od 500 m sa kapacitetima od oko 100 l/s, zbog čega proizilazi potpuna ekonomska opravdanost finansijskih ulaganja u istraživanje u okviru ovog budućeg perspektivnog istražnog prostora. 

Pored ekonomskog opravdanja za nastavak projekta u vidu istražno-eksploatacijskog bušotinskog vodozahvatnog objekta, ovim projektom općina Usora dobiva referencu za privlačenje investitora i u perspektivi nove djelatnosti, zapošljavanja i za općinu Usora izvor prihoda od koncesione naknade.

   

     

Share |