img 2889Usora, 20.06.2017. godine – Općinski načelnik Zvonimir Anđelić je danas nakon provedenih postupaka javne nabave radova, sukladno Zakonu o javnim nabavama potpisao sa odabranim izvođačima tri ugovora. Ovi ugovori će doprinijeti povećanju sigurnosti prometa na usorskim cestama i manjem oštećenju vozila koja prometuju njima. Općina pored navedenih ugovora i aktivnosti planira i druge projekte koji će doprinijeti poboljšanju cestovne infrastrukture u Općini Usora, a koje uključuju i asfaltiranje pojedinih prometnica i postavljanje prometne signalizacije.
     
    
    
Danas su tako potpisani: 
   
1.Ugovor o izvođenju radova na Projektu / LOT1: Saniranje šteta nastalih od poplava i klizišta u općini Usora, vrijednost ugovora je 41.089,36 KM, izvođač je 'Geo put' d.o.o. Maglaj, a nadzor je imenovala Županijska uprava civilne zaštite ZDŽ i provodit će ga firma 'Dževkomerc Inženjering' d.o.o. Zavidovići. Inače, ŽU CU ZDŽ je na ime pomoći za saniranje šteta od poplava i klizišta odobrila općini Usora 37.439,00 KM. Ugovorom je obuhvaćena sanacije devijacija na prometnicama: 'Tokme' i 'Gaše' u MZ Alibegovci, 'Ružića brdo' i 'Kikići' u MZ Omanjska, a radovi obuhvataju: rezanje oštećenog asfalta, široki iskop oštećenog trupa prometnice,, nabijanje, ugradnja krupnog kamena, ugradnja drobljenog kamena različitih granulacija, ugradnja gornjeg nosivog sloja asfalta, izvedba bankina i strojno čišćenje postojećih odvodnih kanala u zoni.

img 2896
     
2.Ugovor o izvođenju radova na Projektu / LOT2: Sanacija makadamskih prometnica na području općine Usora, vrijednost ugovora je 29.016,00 KM, izvođač je 'Hajdić' d.o.o. Maglaj, a nadzor će imenovati Općina Usora u suradnji sa mjesnim zajednicama. Ovi radovi obuhvataju: strojno uređenje devastiranih oštećenja na makadamskim cestama, nabava, dovoz i strojno razgrtanje 1.250 m3 mljevenog tampona granulacije 0-32 mm, zatim nabava, dovoz i strojno razgrtanje250 m3 riječnog agregata granulacije 0-32 mm, strojno čišćenje postojećih odvodnih kanala (200 m1) i kompletna izrada betonskih cjevastih propusta Ø 300 mm, ukupno 20,0 m1.
      
3.Ugovor o izvođenju radova na nabavi i postavljanju 'Zaštitne odbojne ograde’ u općini Usora, vrijednost ugovora je 3.861,00 KM, izvođač je 'Hajdić' d.o.o. Maglaj, a riječ je o postavljanju zaštitne odbojne ograde opremljene katadiopterima na lokalitetu 'Topalovići' u Sivši u duljini 24 m1 i lokalitetu 'Debelo brdo' u Ularicama u duljini 20 m1.
    
    
      
Share |