homeShodno Instrukciji o primjeni Uredbe o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branitelja i članova njihovih obitelji („Sl. Novine Zeničko dobojskog kantona“, br:4/14) , Stručno povjerenstvo koje je imenovao Općinski načelnik je sastavilo listu prvenstva. Listu možete pogledati OVDJE. Prigovor na listu je moguće podnijeti u roku od 15 dana od dana objave putem Općinske službe nadležne za poslove braniteljsko-invalidske zaštite. 

   

     

Share |