altObavještavamo stanovništvo na području općine Usora da će Federalni zavod za statistiku u periodu od 15. do 28. svibnja tekuće godine, u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH provesti Anketu o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno. Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

    

     

Osnovni cilj Ankete o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno je dobijanje podataka o pristupu informacionim i komunikacijskim tehnologijama, upotrebi računara, korištenju interneta, upotrebi elektronskih servisa javne uprave, trgovini putem interneta, elektronskim bještinama, te o socio-ekonomskim karakteristikama ispitanika. Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se koristiti isključivo u statističke svrhe.

Koristimo priliku da sve građane zamolimo za razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti. 

    

    

Share |