javna-raspravaObavještavamo Vas će dana 18.05.2017. godine sa početkom u 10.00 sati u sali Općinskog vijeća općine Usora predstavnici Ministarstva za obrazovanje,  nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona održati Javnu raspravu o Nacrtu zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti.  

    

     

    

Polazeći od značaja i uloge naučnoistraživačkog rada u cjelini, a posebno u segmentu nastavka započetih obrazovnih reformi u segmentu visokog obrazovanja i nauke,  Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona je zaduženo da kao obrađivač navedenog nacrta zakona, realizira Plan javne rasprave po svim općinama Zeničko-dobojskog kantona. 

Cilj Javne rasprave o nacrtu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti je da se o njihovim predviđenim i predloženim rješenjima obavi cjelovita javna rasprava kako bi se svim građanima, odnosno široj javnosti učinila dostupnim rješenja iz nacrta Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Zeničko-dobojskog kantona. 

Tekst Nacrta Zakona o  naučnoistraživačkoj djelatnosti, zajedno sa obrazloženjima i popratnim aktima je objavljen na web stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba) kao i na stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

    

     

Share |