IMG 1750Dana 15.05.2017. godine u zgradi općine Usora potpisan je Ugovor o rekonstrukciji stambenih jedinica u okviru Državnog projekta stambenog zbrinjavanja. Ugovor je potpisan između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, općine Usora i devet korisnik sa područja općine Usora. Ugovor je zaključen u okviru realizacije Državnog projekta stambenog zbrinjavanja koji je uspostavljen Sporazumom o grantu između Razvojne banke Vijeća Europe i Bosne i Hercegovine u vezi sa Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja.

    

     

IMG 1749 IMG 1754 IMG 1760 IMG 1757

    

     

    

Share |