stipendijeObavještavamo sve studente sa područja općine Usora da je objavljena konačna preliminarna lista studenata koji su u konkurenciji za stipendiju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za akdemsku 2016/2017. godinu.
   
Konačna preliminarna lista je objavljena na oglasnoj tabli općine Usora, a kandidati imaju mogućnost ulaganja žalbe koja se podnosi Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, putem Službe stručnih, općih poslova i društvenih djelatnosti općine Usora u roku od 8 dana od dana objavljivanja konačne preliminarne liste na oglasnoj tabli općine Usora.
    
     
    
Share |