prezentacija ctu-ipkinUsora, 03.05.2017. - Danas je nositelj izrade, firma CTU - IPKIN d.o.o. Bijeljina održao prezentaciju okončane II. faze izrade Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja programirane za realizaciju geofizičkih reflektivno seizmickih istraživanja po modificiranom programu istraživanja, usuglašenom i odobrenom od strane Ugovornog organa, Ministarstva za gospodarstvo ZDŽ i Korisnika, Općine Usora.

 

Prezentaciju je održao Siniša Arsenovic, master. inž. geologije,  odgovorni istraživač iz oblasti geofizičkih istraživanja i Dr. sci. Živojin Arsenović, dipl. inž. geol., suradnik ispred dobavljača, ispred Ugovornog tijela (naručitelja) Zlatko Jelić, ministar u Ministarstvu za gospodarstvo ZDŽ, ispred korisnika Općine Usora Zvonimir Anđelić, Općinski načelnik, suradnici na projektu ispred korisnika Anto Bonić, pomoćnik Načelnika i Ivan Katić, geodeta Općine Usora.

Nakon provedene analize litoloških stubova, rasjeda, anomalija geomagnetskih intruzija, ranije provedenih istraživanja i realiziranih projekata na pravcu 'Sprečansko-kozaračkog rasjeda' u I. fazi projekta koja je potvrdila perspektivnost i opravdanost nastavka daljnjih istraživanja, provedena je prema zaključenom ugovoru II. faza na 3 usuglašene perspektivne lokacije.

Danas prezentirani rezultati geofizickih reflektivno seizmičkih istraživanja potvrdili su perspektivnost prethodno određenih lokacija, tako da prema riječima Dr. sci. Živojin Arsenovic, dipl. inž. geol. postoji opravdanost izrade projekta istražno-eksploatacijske bušotine koji bi bio osnova za pokretanje postupka, shodno Zakonu o javno privatnom partnerstvu, u cilju utvrđivanja zaliha i kakvoće sirovina (vode) 'zarobljene' u zdrobljenim rasjednim slojevima.

earth prikaz prilog 3-1-refl-1prilog 3-2-refl-2prilog 3-3-refl-3

Geofizička reflektivno seizmicka istraživanja na lokacijama Žabljak-tržnica, Lugovi i Ularice izvršena su na dubini od 1200 m i ukazuju na opravdanost izvedbe bušotina, odnosno vodozahvatnih objekata na dubinama 720 m (Žabljak), 880 m  (Lugovi) i 820 m (Ularice), među kojima je perspektivnost najizraženjija na lokaciji Žabljak, koja ujedno sa lokacijom Ularice ima izražen potencijal i za izvedbu zasebnih plićih bušotina sa izglednim zalihama pitke vode, na dubinama 100 m (Žabljak) i 80 i 120m (Ularice).

Naredna III. faza je revizija izrađenog projekta, te izrada projekta istražno-eksploatacijske bušotine za lokaciju Žabljak, koji će biti temelj za buće javno-privatno partnerstvo u cilju izvedbe istražno-eksploatacijske bušotine.

Predstavnici CTU IPKIN d.o.o. predali su ministru Zlatku Jeliću tri printana primjerka II. faze Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja , odnosno realiziranih geofizičkih reflektivno seizmickih istraživanja.

Vezani članci:


Share |