ministri jelic_brkic1Usora, 27.04.2017. – U radnom posjetu Općini Usora bili su županijski ministri Zlatko Jelić, ministar u Ministarstvu za gospodarstvo i Fahrudin Brkić, ministar u Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline. Ministre je primio Općinski načelnik Zvonimir Anđelić sa suradnicima: Anto Bonić, pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije i Dario Katić, pomoćnik načelnika za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam.

Na radnom sastanku sagledana je trenutna razina suradnje ovih institucija i Općine Usora, kao i moguća područja za unapređenje suradnje, rješavanje spornih pitanja, te mogućnosti rješavanja odeđenih urgentnih potreba Općine Usora.

Vezano za oblast gospodarstva ministar Zlatko Jelić informiran je da je II faza projekta "Izrade Projekta detaljnih hidro-geoloških istraživanja na području općine Usora" privedena kraju, te je za srijedu 03. svibnja o.g. u zgradi Općine Usora dogovoren termin prezetacije projekta i predaja korisniku projektne dokumentacije. Projekt je financiralo Ministarstvo za gospodarstvo ZDŽ. Ministar Zlatko Jelić je pozvan da sudjeluje na ovoj prezentaciji.

ministri jelic_brkic2Kada je u pitanju sektor komunalne privrede ministar Brkić je upoznat da je Općina Usora donijela Odluku o pristupanju izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP), za koji su od strane Ministarstva za prostorno uređenja, promet i komunikacije i zaštitu okoline odobrena određena sredstva za konzultantske usluge tijekom izrade LEAP-a. Također, ministar Brkić je upoznat o načinu prikupljanja i deponiranja komunalnog otpada sa područja općine Usora na Regionalnu deponiju Doboj, sa kojom su usluge odlaganja ugovorene zbog manjih transportnih troškova, kao i o stanju propisa u Općini Usora u ovoj oblasti, te o uspješno provedenoj ekološkoj akciji „Let's Do It – očistimo zemlju za 1 dan“. Vezano za ovu problematiku ukazano je na izražen problem starosti i (ne)pouzdanosti komunalnog vozila za odvoz smeća, tako da je ministar Brkić izrazio podršku ovoga Ministarstva za prijavu na raspisani Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2017. godinu, kroz koji bi se Općini Usora, odnosno JKP „Usora“ d.o.o. Sivša mogla odobriti značajnija sredstva za rješavanje ovoga problema.

Resorni ministar Fahrudin Brkić upoznat je i o pitanjima prometa, onosno organizaciji i broju registriranih taksi prijevoznika na području općine Usora.

ministar brkicZnačajna rasprava provedena je o zastoju davanja suglasnosti Skupštine Zeničko-dobojske županije na Prostorni plan općine Usora, za koji je Odluku o provođenju prostognog plana općine Usora donijelo Općinsko vijeće Usora i dostavilo Skupštini ZDŽ na suglasnost, još u prosincu 2015. godine. Općinski načelnik Zvonimir Anđelić i pomoćnik Dario Katić iznijeli su stavove Općine Usora kako, prema članku 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Skupština ZDŽ daje suglasnost na prostorni plan općine samo u smislu poštivanja načela upravljanja, zaštite, korištenja, uređenja, raspolaganja, evidencije, i nadzora nad provođenjem Zakona o poljoprivrednom zemljištu, posebice kada je u pitanju promjena namjene poljoprivrednog zemljišta. Kako se vidi, mišljenja su predstavnici Općine Usora, netko u Zeničko-dobojskoj županiji kreira probleme tamo gdje ih objektivno nema i izmišlja nove uvjete za davanje suglasnosti na Prostorni plan općine Usora, a koji nemaju puno veze sa načelima Zakona o prostornom planiranju i građenju. Ministar Brkić je iznio stav kako nema opravdanja da se postavljaju bilo kakvi uvjeti izvan onih propisanih zakonom, te da će sa svojim suradnicima, kao i sa drugim kolegama ministrima učiniti sve potrebno da se ovo pitanje konačno prevaziđe i riješi.


Share |