123-cropBudući da je Ugovor za zimsko održavanje cesta na području općine Usora istekao 15. ožujka, Općina Usora je zbog snijega i niskih temperatura, dogovorila sa firmom 'DIV Jeleč' d.o.o. Makljenovac interventno postupanje – uklanjanje grana drveća na dionicama cesta gdje je vlažni snijeg polomio i savio grane drveća na prometnicu, tako da se i dalje prati stanje na prometnicama i postupa prema potrebi. Dogovoreno je i praćenje stanja i intervencija ove firme u cilju sprečavanja nastanka poledice, a vozači se pozivaju na oprez, posebice oni koji su na svojim vozilima zimske gume zamijenili ljetnim gumama.

Također, zbog težine snijega na stablima može se i dalje dešavati lomljenje grana ili cijelih stabala, pogotovo na cestovnim dionicama, pa molimo sve sudionike u prometu da voze oprezno. Na teren će po prijavi izaći interventna ekipa kako bi se osigurao siruran promet i spriječile eventualne štete.

Molimo sve građane, ukoliko primjete neki problem kada je u pitanju sigurnost i prohodnost cesta ili oštećena stabla na cesti, da isto prijave na telefon 063 719 166.

   

    

Share |