Anketa o radnoj snazi 2017.
PDF Print E-mail

altObavještavamo stanovništvo na području općine Usora da će Federalni zavod za statistiku u periodu od 10. do 23. travnja tekuće godine, u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH provesti Anketu o radnoj snazi. Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Osnovni cilj Ankete o radnoj snazi je dobijanje podataka o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva i procjena ukupne radne snage u zemlji. Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se koristiti isključivo u statističke svrhe.

Koristimo priliku da sve građane zamolimo za razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti. 

    

    

Share |