img 0900Savez općina i gradova FBIH je u petak 24.03.2017. godine sa početkom u 10:00 sati u dvorani Općinskog vijeća Usora, održao jednodnevnu obuku za vijećnike Općinskog vijeća Usora „Što vijećnici trebaju da zanju o lokalnoj samoupravi“ sa ciljem da se pomogne novoizabranim vijećnicima i svim ostalim da steknu polazni uvid u funkcioniranje lokalne samouprave.

    

    

Temeljem Strategije obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBIH 2016.-2020. godine koju je usvojila Vlada FBIH („Službene novine FBIH“ broj:14/16) i Odluke o osiguranju financijske održivosti obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBIH“ broj:50/14) poslovi vezani za operativno upravljanje obukom izabranih zvaničnika pripali su Savezu općina i gradova FBIH.

U skladu sa ovom Strategijom, a oslanjajući se na ranije Strategije koja se odnosi na period 2011.-2015., Koordinaciono tijelo za obuku na prijedlog Saveza općina i gradova FBIH i Agencije za državnu službu FBIH usvaja Godišnji program obuke uposlenika i zvaničnika u jedinicama lokalne samouprave.

Budući da su prošle godine održani lokalni izbori koji su doveli do izbora velikog broja novih vijećnika u Općinska vijeća, Savez se opredijelio da ove godine organizira uvodne obuke za vijećnike.

img 0894 img 0899 img 0897

Tijekom obuke vijećnici su imali priliku da se upoznaju sa strukturom pravnog okvira lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, tretirajući ustavni i zakonski položaj jedinica lokalne samouprave, strukturu organa, nadležnosti i druge relevantne informacije za efikasan rad u Općinskom vijeću.

Pored navedenoga vijećnici su se upoznali sa svojim dužnostima i pravima kao neophodnim uvjetom za pravovaljano i efikasno predstavljanje svojih birača i svih građana u svojoj lokalnoj zajednici.

U okviru obuke svim sudionicima su uručeni priručnici „Lokalna uprava od A do Ž – Vodič za novoizabrane lokalne zvaničnike kao polazni materijal za obuku lokalnih zvaničnika - načelnika i vijećnika, kako bi stekli solidan uvid u funkcioniranje lokalne samouprave, te koji će im omogućiti ispunjavanje uloga i odgovornosti koje su im povjerili građani.

Voditelji obuke su bili Edin Demirović iz Saveza općina i gradova FBIH i mr.sc. Uma Isić, dugogodišnji konsultant Saveza i voditelj velikog broja obuka za izabrane zvaničnike.

    

    

Share |