IMG 0815Dana 22.03.2017. godine u uredu Načelnika potpisan je ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem u predmetu Javne nabave za Izvedbu kanalizacijskog sustava 'Žabljak', općina Usora, sa Grupom ponuditelja DIV JELEČ d.o.o. Usora i GD ZENIT d.o.o. Usora. Nakon provedenog postupka javne nabave ponuda Grupe ponuditelja DIV JELEČ d.o.o. Usora i GD ZENIT d.o.o. Usora, sa ponuđenom cijenom od 194.868,00 KM bez PDV-a, ocijenjena je kao najpovoljnija, te se sa istima zaključuje ugovor.

          

 

Također, potpisan je i ugovor sa pružateljem usluga stručno-tehničkog nadzora na implementaciji projekta, sa poduzećem "Ingart" d.o.o.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA    

Odluka o izboru pružatelja usluga stručno-tehničkog nadzora na implementaciji projekta "Izvedba kanalizacijskog sustava Žabljak"

    

    

Share |