IMG 0719Danas je u kabinetu Načelnika potpisan Ugovor o izradi dokumentacije vezane za ishođenje predhodne vodne suglasnosti za Projekat izgradnje mosta preko rijeke Usora, lokalitet Alibegovci, općina Usora. Ugovor je potpisan sa poduzećem "Zagrebinspekt" d.o.o. Mostar. U ime općine Usora Ugovor je   potpisao Načelnik Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. i ovlašteni predstavnik  poduzeća "Zagrebinspekt" d.o.o. Mostar,  Mario Ćuk, dipl. ing.

    

Ovime su konačno pokrenute aktivnosti na ishođenju potrebnih dozvola neophodnih za izvođenje radova na mostu preko rijeke Usora, lokalitet Alibegovci, općina Usora.

    

    

Share |