IMG 0530Općina Usora će u skorom razdoblju pokrenuti proceduru Osnivanja Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje - Vrtić, te će u vezi s time biti potrebno imenovati jednu osobu (uz naknadu ali bez zasnivanja radnog odnosa) koja će do imenovanja tijela rukovođenja, a najdulje do 6 mjeseci, biti ovlaštena predstavljati i zastupati Ustanovu, raditi na izradi potrebnih akata, brinuti o uređenju prostora i voditi i ostale aktivnosti potrebne za registraciju Ustanove. 

    

    

Pozivaju se sve zainteresirane odobe Visoke stručne spreme predškolskog odgoja, pedagogije, psihologije, kao i drugih zanimanja koja se tiču rada na području odgoja i obrazovanja, da svoju prijavu dostave na protokol općine Usora u roku od 7 dana od objave ove obavijesti. Sa svim kandidatima će biti obavljen razgovor. 

Uz prijavu je potrebno dostaviti ovjerenu kopiju diplome, životopis i kontakt telefon.

    

Općinski Načelnik

Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ.

    

    

Share |