IMG 0700Usora, 10. ožujka 2017. godine – Na inicijativu Općinskog načelnika Zvonimira Anđelić u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora sa početkom u 11:00 sati održan je Okrugli stol na temu: „Prezentacija poticajnih mjera za unapređenje tržišta rada i bržeg zapošljavanja“. Na Okruglom stolu sudjelovali su: Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, tajnik Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta gosp. dr. Jozo Bejić, ministar Ministarstva za gospodarstvo Zeničko-dobojske županije gosp. Zlatko Jelić sa pomoćnikom ministra gosp. Amir Abazović, direktor Javne ustanove Služba za zapošljavanje gosp. Anto Pešić sa rukovoditeljem Biroa rada Usora gosp. Ivan Katić, pomoćnik Načelnika za gospodarstvo i financije Anto Bonić, te brojni gospodarstvenici i budući poduzetnici.

     

Budući da je u našemu društvu, a posebice u općini Usora, izražen problem nedovoljne podrške temeljnim ljudskim vrijednostima, tj. vrijednostima koje su od vitalnog značaja za naš društveni i ekonomski život, u vidu ostvarivanja prava na rad, Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, kao vid nužne mjere društvene zajednice koja može doprinijeti unapređenju tržišta rada, bržem zapošljavanju i boljem poslovnom okruženju, uputio je pozive institucijama i ustanovama koje mogu pružiti aktivnu potporu u poboljšanju stanja u ovoj oblasti. 

U uvodnom dijelu Općinski  načelnik Zvonimir Anđelić uputio je nazočnima pozdravne riječi dobrodošlice, te je izrazio nastojanje općinske uprave s njim na čelu da mogućnost potpore gospodarstvenicima općine Usora učini dostupnijom, kako bi isti više sudjelovali u konzumiranju tih prava i tako time jačali svoju ekonomsku poziciju, te gospodarsku i društvenu bazu općine Usora. Iz tih razloga je i organiziran Okrugli stol na temu ‘Prezentacija poticajnih mjera za unapređenje tržišta rada i bržeg zapošljavanja’. 

IMG 0693 IMG 0695 IMG 0697 

Pomoćnik Načelnika za gospodarstvo i financije općine Usora Anto Bonić predstavio je kako je općina Usora prvi puta u svome Proračunu uvrstila 'Program poticaja poduzetništvu mladih i žena', koji će sa 20.000 KM pružiti potporu novoosnovanim poslovnim subjektima mladih i žena i time posvjedočiti i opredjeljenje općinske uprave da i sa ograničenim sredstvima pomogne i ohrabri nove poduzetnike da započnu svoju poslovnu aktivnost, te tako doprinesu održivosti života i rada u svome zavičaju. I općinski poticaj za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u visini od 30.000 KM su doprinos i pokazatelj da Općina skrbi u granicama svojih mogućnosti i o ovome vidu gospodarske djelatnosti. 

Poticajne mjere Federalnog zavoda za zapošljavanje prema nedavno raspisanim Javnim pozivima predstavio je direktor Službe za zapošljavanje ZDŽ Anto Pešić, ukazujući da su zbog velikog broja on-line prijava neki pozivi trenutno zatvoreni, ali će se nakon obrade zaprimljenih prijava ponovo otvoriti drugi i treći krug tih poziva, jer je jedan broj prijavljenih aplikanata koji ne ispunjavaju tražene uvjete privremeno ‘rezervirao’ sredstva raspoređena po županijama, te će se nakon obrade tih prijava i kada se iste odbace zbog neispunjavanja uvjeta i sredstva se ‘oslobode’ ponovo otvoriti trenutno zatvoreni javni pozivi. Direktor Pešić je, uz pojašnjenja uvjeta apliciranja na poticajna sredstva za zapošljavanje, izrazio spremnost i dostupnost Službe za zapošljavanje ZDŽ za pomoć kod prijave na aktualne pozive za zapošljavanje, kao i na nužnost tješnje suradnje Službe za zapošljavanje i poslovnoga sektora općenito.

Ministar Ministarstva za gospodarstvo Zeničko-dobojske županije gosp. Zlatko Jelić i pomoćnik ministra gosp. Amir Abazović prezentirali su kako ovo ministarstvo već deset godina pruža potporu gospodarskom sektoru u vidu refundacije sredstava za aktivnosti koje izravno doprinose razvoju poslovnoga sektora i većem zapošljavanju, sve sukladno Zakonu o državnoj pomoći i to za 9 oblika/vrsta poticaja. Na ime ove pomoći godišnje se odobri gotovo 1,5 milijun KM i za 2016. godinu već su izvršene sve obveze prema gospodarstvenicima za odobrene poticaje. Ministar Jelić je istaknuo kako će ubrzo biti raspisivan Javni poziv za 2017. godinu, te da je on kao ministar i službenici ovoga Ministarstva na raspolaganju gospodarstvenicima za sve oblike pomoći. Jedan broj nazočnih gospodarstvenika uputio je inicijativu da se preispita ‘limit’ zbog kojega se pojedini investitori odbijaju, jer su ‘ranije iskoristili maximalni iznos poticaja’.
 

IMG 0690  IMG 0699 IMG 0698

Dr. Jozo Bejić, tajnik Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u svom obraćanju iznio je značajne podatke o strukturi gospodarstva u Usori, financijskom opsegu njihove poslovne aktivnosti, ukupnim prihodima i izvozu, koji daju jednu novu sliku o veličini i razvijenosti usorskog gospodarstva. Također, ukazao je da je zbog transparentnosti i preciznijih uvjeta u natječajima, te zbog prijava koje nisu ispunjavale tražene uvjete prošle godine ostalo neiskorišteno čak 48% raspoloživih sredstava poticaja kojima je raspolagalo ovo Ministarstvo, što upućuje da se gospodarstvenici moraju bolje pripremiti, dobro proučiti natječajnu dokumentaciju i pravilno se opredijeliti za one vrste poticaja gdje objektivno mogu ispuniti tražene uvjete. I ove godine će biti raspisani Javni natječaji za ‘Grant sredstva’ i za ‘Kreditna sredstva’ pod veoma povoljnim uvjetima. Također, tajnik Bejić izrazio je spremnost za pomoć gospodarstvenicima, te ih uputio da tijekom pripreme svojih aplikacija više koriste mogućnost konzultacija u Ministarstvu, koja je dostupna svima u vrijeme kada se objave natječaji. 

Nakon prezentacija utvrđenih politika potpore gore navedenih institucija i ustanove FZZ u otvorenom razgovoru sa gospodarstvenicima data su određena pojašnjenja i upute, kao i inicijative prema predstavnicima ministarstava i FZZ kako bi se bolje i lakše zadovoljile potrebe i ostvarila mogućnost potpore poslovnom sektoru.

Opći stav na kraju ovoga Okruglog stola da je ovo potreban i koristan vid konzultacija i informiranja poslovnoga sektora, dobra prigoda da se animiraju gospodarstvenici na kvalitetnije apliciranje za sredstva potpore, kao i nužnost stalnih edukacija predstavnika poslovnog sektora kako bi njihove prijave bile uspješnije. Zapažen je bio i prijedlog tajnika Joze Bejića da se ovakvi događaji organiziraju i sa predstavnicima ministarstava za poljoprivredu (županijsko i federalno), ministarstva za rad i socijalnu politiku i ministarstva energije i rudarstva i drugima, jer su i kod tih ministarstava alocirana značajna sredstva poticaja. Načelnik Anđelić je, uz zahvalnost svima nazočnima, podržao ovaj prijedlog i izrazio opredijeljenost općinske uprave da bude stalno na pomoći poslovnom sektoru općine Usora. 

    

    

Share |