IMG 0530J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V

za sudjelovanje u Javnoj raspravi o Nacrtu Statuta općine Usora

     

     

     

Općinsko vijeće Usora je svojim Zaključkom broj:01-05-95/17 od 27.02.2017. godine prihvatilo Nacrt Statuta Općine Usora i uputilo ga u javnu raspravu. Organizatori javne rasprave su Stručna Služba Općinskog vijeća i Statutarno-pravno povjerenstvo. 

 Cilj javne rasprave o Nacrtu Statuta Općine Usora je donošenje što kvalitetnijeg teksta Statuta, koji bi trebao dati što prikladnija rješenja koja će u praksi biti prilagođena stvarnim potrebama. 

 Sukladno naprijed navedenom pozivamo sve građane Općine Usora, zainteresirane predstavnike mjesnih zajednica, predstavnike političkih subjekata, predstavnike javnih  poduzeća  i  javnih  ustanova, predstavnike udruga građana kao i sve ostale zainteresirane subjekte sa područja Općine Usora, predstavnike izvršne vlasti i medije da se odazovu ovom pozivu i svojim sudjelovanjem doprinesu što kvalitetnijoj pripremi Statuta. 

    

Javna rasprava će trajati 15 dana i to od 03.03. do 16.03.2017. godine.

Usmeni dio javne rasprave će se održati dana 15.03.2017. godine sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora.

    

Primjedbe i prijedlozi u pisanoj formi na Nacrt Statuta Općine Usora za 2017. godinu mogu se dostavljati do 16.03.2017. godine. 

 

Nacrt Statuta općine Usora

    

Share |