IMG 0530Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj:12/03, 34/03 i 65/13), članka 34. Pravila Javne predškolske ustanove „Ivančica“ Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj: 13/17) i članka 41. Statuta općine Usora («Službeni glasnik općine Usora», broj:5/17) Općinski načelnik  o b j a v l j u j e 
 
J A V N I  O G L A S
za izbor i imenovanje kandidata na  poziciju predsjednika i
članova Upravnog odbora Javne predškolske ustanove  „Ivančica“ Usora
 

vlada-zdk1U skladu sa Zaključkom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, donesenim na 49. Sjednici, održanoj 30.10.2017. godine usvojen je Nacrt Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona i utvrđeno da Nacrt Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona. Kako se predlagač zaključkom obavezuje da organizira javnu raspravu u trajanju od 60 dana, pozivamo sve zainteresovane da dostave eventualne prijedloge i sugestije.

 
ferretto pogoni_usora-32Firma FERRETTO GROUP CENTRAL EUROPE d.o.o. Usora, Društvo za proizvodnju metalnih konstrukcija, paletnih regala i visokoregalnih skladišta, sa sjedištem u Žabljaku - Usora, dana 11.12.2017. godine raspisuje:
     
OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 
 

IMG 4023Usora, 11.12.2017. - Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. održao je radni sastanak sa predsjednikom sindikalne organizacije općine Usora Zvonkom Miškić, te je sukladno važećim zakonskim propisima, usuglašena i potpisana visina osnovice za obračun plaće za uposlenike Općinskog organa uprave općine Usora za 2018. godinu u iznosu od 270,00 KM.

 

fmpvsObavještavaju se poljoprivrednici, posebice vlasnici farmi, kako će se u razdoblju od 04.-17.12.2017. godine, provesti Godišnje istraživanje farmi. Istraživanje se provodi u skladu sa Planom provođenja statisitčkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2017. godinu („Službene novine Federacije BiH“ br. 8/17). Anketiranje će na terenu obavljati anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku. Godišnje istraživanje farmi se provodi na uzorkom izabranim domaćinstvima na području naše Općine.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 82