img 0047Dana, 19. siječnja 2017. godine, Općinski načelnik Zvonimir Anđelić primio je sa svojim suradnicima u radni posjet investitora i vlasnika firme Ferretto Group Central Europe d.o.o. Usora gosp. Riccarda Ferretto. Sastanku su pored gosp. Ferretto sudjelovali i gosp. Salvatore, Džemal Klepić, direktor firme u Usori, te gosp. Adem Dizdarević, dosadašnji koordinator ispred vlasnika. Uz načelnika Anđelića na sastanku su sudjelovali gosp. Ivo Suvala, predsjedatelj Općinskog vijeća Usora, gđa. Biljana Rakočević, općinska pravobraniteljica, gosp. Anto Bonić, pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije, te gosp. Dario Katić, pomoćnik načelnika za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam. 

 

img 9648Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

III (treću) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 27.01.2017. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

 

jpJAVNI NATJEČAJ

 za izbor i imenovanje članova školskih odbora osnovne i srednje škole na području Općine Usora

     

 

jpJ A V N I  O G L A S

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JKP „Usora“ d.o.o. Sivša

    

    

 
Anketa o obrazovanju odraslih u Federaciji BiH
PDF Print E-mail

altObavještavamo stanovništvo na području općine Usora da će Federalni zavod za statistiku u periodu od 01.02. do 31.03. tekuće godine, u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH na prostoru naše Općine provesti Anketu o obrazovanju odraslih u Federaciji BiH.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 64