stipendijeObavještavamo studente sa područja općine Usora da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona izvršilo uplatu treće (III.) posljednje rate stipendija prema konačnoj listi studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju u akademskoj 2015/2016. godini. 

 

fzs2Prema Zakonu o statistici u Federaciji Bosne Hercegovine “Službene novine FBiH”, broj 63/03 i 09/09) i u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH Federalni zavod za statistiku će provoditi Anketu o prehrambenim i životnim navikama odraslog stanovništva u Federaciji BiH, uz stručnu i znanstvenu podršku znanstvenika sa Sveučilišta Harvard (Boston, SAD).

 

1Javna ustanova služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona i Društvo za ekonomske usluge i promet „Cronos“ iz Zenice uz suradnji s općinskim Službama za zapošljavanje Kantona organiziraju radionicu na temu „Registracija, pokretanje poslovne djelatnosti samostalnog poljoprivrednog proizvođača“.

Ovim projektom se želi pomoći svim aplikantima sa područja ZDK koji su se tijekom 2016. godine prijavili po različitim programima zapošljavanja i samozapošljavanja kroz poljoprivredu i tako postali registrirani poljoprivredni proizvođači da lakše obavljaju svoju djelatnost, da se educiraju u pogledu vođenja poslovnih knjiga, ispostavljanja faktura, plaćanja poreza, doprinosa i dr.

 
Konstituiran 6. saziv Općinskog vijeće Usora
PDF Print E-mail

img 9648U utorak, 22.11.2016. godine, u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora, kako je i planirano, sa početkom u 16,00 sati održana je konstituirajuća sjednica 6. saziva Općinskog vijeća Usora, prema predloženom dnevnom redu:

 

altNa temelju članaka 13. stavak 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Usora o održavanju konstituirajuće sjednice («Službeni glasnik Općine Usora» broj:5/05 i 7/05): 

S A Z I V A M 

Prvu konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Usora koja će se održati dana 22.11.2016. godine (utorak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 62