OPĆINA USORA

Općina Usora je jedinica lokalne samouprave uspostavljena Zakonom, koja predstavlja pučanstvo Općine Usora, štiti njihov interes i promiče razvoj.