fmfPravne osobe su dužne sastaviti i prezentirati financijska izvješća za poslovnu godinu propisane u čl. 35., 36. i 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosni i Hercegovini („Službene novine Federacije BiH“, broj; 83/09, u daljnjem tekstu: Zakon), za razdoblje I. – XII. 2018. godine i iste predati Financijsko-informatičkoj agenciji (u daljnjem tekstu: FIA) Sarajevo (prema sjedištu pravne osobe), zaključno dana 28. veljače 2019. U vezi sa sastavljanjem, predajom i obradom financijskih izvješća po godišnjem obračunu za 2018. godinu, Federalno ministarstvo financija-Federalno ministarstvo finansija daje sljedeće Objašnjenje.

 

IMG 9004Dana 16.01.2019. godine u kabinetu Općinskog načelnika održan je radni sastanak na temu realizacije projekta 'Rekonstrukcija raskrižja ceste M-4 sa lokalnom cestom za općinu Usora, sa rekonstrukcijom/ izgradnjom mosta preko rijeke Usore u mjestu Tešanjka, dionica 008: Teslić (Barići)-Karuše, km 17+900'. Sastanku su pored investitora općine Usora, koju zastupa Općinski načelnik  Zvonimir Anđelić, prisustvovali i predstavnik izvođača „Hering“ d.d. Široki Brijeg  Mario Bevanda, predstavnik Nadzora „Institut IG“ d.o.o. Banka Luka Dragan Zmijanac te predstavnica JP Ceste FBiH Muamera Grebo.

 

harnmonizacijaPozivaju se sve zainteresovane osobe koje polažu pravo na priznavanje prava vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskoj općini novog premjera, Omanjska, da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ove najave u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH (počev od dana 14.01.2019. godine) podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave novog zemljišnoknjižnog uloška.

 

mozaikFondacija Mozaik, u partnerstvu sa SIGN mrežom i uz finansijsku podršku Evropske unije, objavljuje Poziv za aplikacije za program "Akademija održivosti". Ovaj program ima za cilj omogućiti malim organizacijama da izgrade partnerstva s potencijalnim novim donatorima u svojim zajednicama, unaprijede svoju dugoročnu viziju i finansijsko planiranje te povećavaju svoju održivost, a uz njih i vidljivost i utjecaj.

 

jpPovjerenstvo za provođenje javnog poziva, imenovano Rješenjem Općinskog načelnika broj: 02-31-32-01/17 od 11.01.2019. godine. objavljuje PRELIMINARNU RANG LISTU rasporeda taksi vozila za svako taksi stajališno mjesto iz javnog poziva za 2019. godinu. 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 103